Bezedek 2020

A település keletkezésére közvetlen adat nincs, de valószínűsíthető, hogy a tatárok feldúlták. A tatárjárás előtt nemzetségi birtok lehetett, de erről nem maradt fenn dokumentum. Az oklevelekben 1296-ban került először említésre a település. A legenda szerint mohácsi csatát követően a török katonák bebarangolták a környező falvakat, Bezedekre augusztus 30-án érkeztek, ahol szintén vérengzést hajtottak végre. A lakosok kis részének sikerült csak elmenekülnie a környező erdőkbe és nádasokba. Bezedek a török hódoltság idején fokozatosan elnéptelenedett, majd a törökök kiűzetését követően a XVII. század végén a lakosság pótlására rácokat telepítettek be. A település a XVIII. században Eszterházy birtok lett, és elkezdődött a német nemzetiség betelepülése, ekkortól Bezedek fejlődése felgyorsult. 1893-ban szentelték fel Szent Vendel tiszteletére a község templomát.