Projektelemek

1.   A humán szolgáltatási területek (egészségügy-szociális, oktatás-kultúra, közszolgáltatások-gazdaság) helyzetfeltárása;

2.   Nemzetközi hálózatépítés;

3.   A nemzetközi együttműködés keretében megismert jó gyakorlatok tapasztalatainak feldolgozása;

4.   Két országban 100-100 fős célcsoport lekérdezése;

5.   Kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása;

6.   Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel;

7.   Műhelymunkák szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek részvételével;

8.   Tanulmányutak szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek részvételével;

9.   Módszertani- szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása;

10. Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése;

11. Kutatásról összehasonlítható kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása.