Projekt bemutatása

A beruházás keretében egy további fejlesztési tevékenységet szeretnék megvalósítani, ami a Felhívás a 3.1.2.2-es fejezet a) pontja, a fűtési rendszer korszerűsítése. A korszerűsítés során az épület fűtési rendszere javulni fog, aminek eredményeképpen a fenntartási költségek csökkenek, az épület – a fentebb bemutatott energetikai korszerűsítésekkel összhangban – hőtermelő berendezései is korszerűsítésre kerülnek. A fűtés korszerűsítése során tervezzük egy 1 db fatüzelésű kazán telepítését (30 kW-os teljesítménnyel, az épület hőigényeinek megfelelően) puffertárolóval, továbbá 2 db 19 kW-os gázkazán telepítését is, melyek együttesen képesek lesznek maximálisan biztosítani az épület hőigényének ellátását. E pont keretein belül tervezzük a hőleadók részleges cseréjét, valamint thermofejek telepítését. A korszerűsítés során az épület fűtési rendszere javulni fog, aminek eredményeképpen a fenntartási költségek csökkenek, az épület – a fentebb bemutatott energetikai korszerűsítésekkel összhangban – hőtermelő berendezései is korszerűsítésre kerülnek. A fejlesztés során célunk egy alkalmas rendszer kiépítése a Kultúrház és Polgármesteri Hivatal fűtésigényének kielégítésére. Jelen támogatási kérelem keretében, a Felhívás 3.1.2.1. pontja: a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a következőket tervezzük: a): projektarányos akadálymentesítés, c): nyilvánosság biztosítása, d): képzési anyag kidolgozása, képzés tartása, a Felhívás a képzés biztosítására vonatkozó feltételei alapján.